Tavoitteena on tuoda maahanmuutto ja kansainvälistyminen myönteisenä mahdollisuutena ja asiakokonaisuutena osaksi kansainvälistyvää ja suvaitsevaa Etelä-Savoa. Tapahtuma toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä, osana kuntalaisuutta ja osana eri toimijoiden toimintaa – ollaan lähellä ihmistä. Tapahtumalla luodaan pohjaa Etelä-Savon tulevaisuuden kasvulle ja moninaisemmalle arjelle.

Etelä-Savossa halutaan yhdessä luoda kaikille turvallinen elinympäristö, mahdollisuus asua ja elää, tehdä työtä ja viihtyä. Etelä-Savossa on koti kaikille taustasta riippumatta. Maahanmuutto ja kansainvälistyminen vahvistaa Etelä-Savon elinvoimaisuutta ja rikastuttaa sen kulttuuria. Tapahtuma kytketään osaksi eteläsavolaista maahanmuuton, siirtolaisuuden ja pakolaisuuden historiaa, jonka kautta pyritään valaisemaan ja ymmärtämään historiaa suhteessa tähän päivään. Pyrimme myös oppimaan historiasta ja näkemään maahanmuutto ja nykysiirtolaisuus mahdollisuutena ja rikkautena Etelä-Savolle. Tapahtuma avaa maahanmuuttoa osana tämän päivän ajankuvaa, sen merkitystä väestölle, demokraattiselle yhteiskunnalle, yhteiskuntakeskustelulle ja Etelä-Savon elinvoimaisuudelle. Tapahtuman antaa eväitä käsitellä myös vaikeita ja arkoja asioita kantaväestön ja maahanmuuttajien välisissä suhteissa, tavoitteena lisätä
molemminpuolista ymmärrystä. Tulevaisuutta rakennetaan yhdessä, kokonaisena kansana.

 

Tapahtumat:

Pääjärjestäjä: Etelä-Savon ELY-keskus