Kangasniemellä on sodissa kaatuneita muistettu kylä-  tai koulukohtaisilla muistotauluilla, joiden määrästä ja paikasta ja kirjatuista nimistä ei ole tarkkaa tietoa. Tämän johdosta Kangasniemen veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt   esittivät Kangasniemen kunnalle ja seurakunnalle  toimikunnan perustamista, joka veisi eteenpäin hanketta kaikkien kangasniemeläisten ja täällä siunattujen toispaikkakuntalaisten sankarivainajien nimien saamiseksi samaan muistomerkkiin.  Kangasniemen kunnan ja seurakunnan hankkeelle myönteisen kannan perusteella perustettiin Sankarivainajien muistomerkkitoimikunta. Toimikunta  päätti, että hanke tullaan  toteuttamaan kangasniemeläisten, täällä toimivien yritysten, kunnan ja seurakunnan yhteisenä hankkeena. Hanke liitettiin 21.10.2016 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan.

Muistomerkki rahoitetaan kansalais- ja yrityskeräyksenä siten, että Kangasniemen kunta ja seurakunta vastaavat tasaosuuksin keräyksen jälkeen jäävistä kuluista. Muistomerkki sijaitsee Sankarihautoja rajaavan kiviaidan eteläpuolella olevalla alueella ja kirkkoon johtavan tien oikealla puolella. Muistomerkkinä on Hokan kylältä tuotu maanviljelijä Jari Hokkasen lahjoittama harmaa syeniitti kivilohkare korkeudeltaan 220 cm, leveydeltään 130 cm ja paksuudeltaan 90 cm. Painoa lohkareella on noin 8 tonnia. Muistomerkki ympäröidään harmaakivilohkoista tehdyllä tasolla. Kiveen kiinnitetään kuusi kunniataulua, joihin on kirjattu 340 sodissa 1939 – 1945 kaatunutta sankarivainajaa: 285 kangasniemeläistä ja 55  täällä siunattua toispaikkakuntalaista. Nimen lisäksi tauluihin on kirjattu sotilasarvo, joukko-osasto, syntymä- ja kuolinaika, sekä kuolinpaikka, lisäksi toispaikkakuntalaisella kotikunta.

 

Muistomerkki paljastetaan juhlallisessa tilaisuudessa Talvisodan syttymisen muistopäivänä  30.11.2017 klo 12.

Muistomerkin paljastuspuheen pitää kenttärovasti Vesa Aurèn ja

Kirkkoherra Matti Tolvanen vastaanottaa muistomerkin Kangasniemen seurakunnan haltuun.

Tilaisuudessa esiintyvät Pieksämäen rautatieläisten soittokunta ja Kangasniemen Mieslaulajat.

 

Paljastustilaisuuden jälkeen on kunnantalolla hankkeen lyhyt esittely ja Kangasniemen kunnan tarjoamat kahvit.

 

yhteystiedot: muistomerkkitoimikunnan pj. Pekka Leskinen 0400 546688