ENO-verkkokoulun tuki ry tuotti yhdessä Karelia Ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän kanssa Kotikuusta etsimässä -videosarjan. Kyseessä on mittava koko Suomea koskeva kulttuuriteko. Sarja koostuu 20 osasta: Itsenäisyyden kuusi -jaksosta, maakuntien jaksoista sekä koostejaksosta. Jokainen jakso kestää 15 minuuttia, ja niissä on Kotikuusien ja haastattelujen lisäksi esillä maakuntaa muutenkin maisema- ja maamerkkikuvauksineen.

Kotikuusi

Kun Suomi itsenäistyi 1917, kylvettiin Itsenäisyyden kuusi. Se istutettiin Kaivopuistoon Helsinkiin vuonna 1931. Kun Suomi vuonna täytti  50  vuotta, istutettiin maassamme yli 30 000  Itsenäisyyden kuusen siemenistä kasvatettua jälkeläistä, Kotikuusta.  Kampanjan takana oli SOK, joka kaupallisena organisaationa halusi olla tukemassa suomalaista yhteiskuntaa näkyvästi. Se myi kymmeniätuhansia kuusentaimia laattoineen itsenäisyyden kunniaksi, ja jotkut osuuskaupat lahjoittivat näitä kuusia oman alueensa kouluille.

Kuusentaimen viereen laitetussa kuparilaatassa oli teksti:
”Kotikuusi istutettu vuonna 1967, jolloin
Suomi oli ollut 50 vuotta itsenäisenä valtakuntana”.

Taina jatkuu vuonna 2017  Tulevaisuuden kuusi – kampanjalla, jonka tavoitteena on, että koululaisten lisäksi mahdollisimman moni suomalainen istuttaa juhlapuun tai -metsikön laattoineen satavuotiaalle Suomelle.

Taustaa aloitteen tekijästä

Environment Online – ENO on kestävän kehityksen verkkokoulu, joka toimii tuhansilla kouluilla 150 maassa. Verkkokoulu käynnistyi 14 vuotta sitten ja sen näkyvimpänä toimintona on puiden istuttaminen. Puita on istutettu 157 maassa, kaikkiaan 18 miljoonaa ja tavoitteena 100 miljoonaa puuta v. 2017.  ENO-verkkokoulun toimintaa koordinoi ENO-verkkokoulun tuki ry.

 

www.tulevaisuudenkuusi.fi