Etelä-Savon maakuntastrategian keskiössä on aina ollut osaaminen, jonka avulla luontaisista vahvuuksista on rakennettu ja rakennetaan edelleen tulevaisuuden menestystä. Uuden maakuntastrategian kärjet, vesi, metsä ja ruoka, ovat ajankohtaisia juuri nyt. Niiden alla osaamista kehitetään maakunnan parhaaksi. Strategian valinnat luovat pitkän linjan kehityskaaren myös Etelä-Savon historiaan. Ilman osaavia ihmisiä ei hyvistäkään lähtökohdista kuitenkaan onnistuta.

Oman yliopiston puute on puhuttanut vuosikymmeniä. Samalla on ehkä jäänyt huomaamatta, että Etelä-Savossa on toiminut kauan usean yliopiston yksiköitä, joissa tutkitaan ja koulutetaan juuri maakunnan strategisilla kärkialueilla. Esimerkiksi Mikkelin yliopistokeskuksessa toimii mm. Lappeenrannan teknisen yliopiston biotalouden ja vedentutkimuksen yksiköt ja mm. luomututkimukseen erikoistunut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Toisen asteen ammatillinen koulutus on aina ollut Etelä-Savon suurin koulutussektori. Sen muodot ovat vuosikymmenten saatossa muuttuneet, mutta tärkeintä on aina ollut ammattilaisten kouluttaminen maakuntamme työelämän tarpeisiin. Nämä koulutuksen järjestäjät kouluttavat yli 90 prosenttia koko maakunnan osaamistarpeesta. Toisen asteen koulutus on keskellä suurta rakenteellista uudistusta, sillä koulutusta tullaan siirtämään entistä voimakkaammin yrityksiin. Yritykset tarvitsevat tukea uuteen tilanteeseen, jotta uudistus hyödyttäisi sekä yrityksiä että uusien ammattilaisten koulutusta.

Etelä-Savossa ammattikorkeakoulu on kasvanut vahvaksi kansalliseksi ja kansainväliseksi soveltavan tutkimuksen ja koulutuksen toimijaksi. Juuri aloittanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu jatkaa Mikkelin ammattikorkeakoulun aloittamaa työtä. Ammattikorkeakoulun tutkimuksen painopisteet ovat yhtenevät Etelä-Savon strategian kanssa; se lähestyy niitä erilaisista näkökulmista hakien uusia innovaatioita ja niiden käytännön sovelluksia. Esimerkkinä Savonlinnan kuitulaboratorio, joka on soveltavan tutkimuksen huippuyksikkö biotalouden alalla.

Eteläsavolaisen koulutus- ja tutkimussektorin keskeinen tulevaisuuden kysymys on se, miten osaavaa työvoimaa pystytään kouluttamaan laajassa yhteistyössä eri sektori- ja koulutusrajat ylittäen. Työelämän jatkuva muutos sekä digitalisaatio haastaa työntekijät ja yrittäjät kehittämään osaamistaan.  Elinikäinen oppiminen on tullut jäädäkseen.  Oppimisympäristöt ja oppimisen tavat ovat uudistuneet täysin sadan vuoden aikana. Suomalainen yhteiskunta tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautumiseen. Myös aikuisväestön osaamisen kehittämisen rahoitusmahdollisuudet ovat moninaiset.  Hyvänä esimerkkinä on työttömien henkilöiden mahdollisuus omaehtoiseen opiskeluun työttömyysturvalla.   Oman osaamisen kehittäminen parantaa aina valmiuksia päästä työmarkkinoille ja pysyä siellä.

Etelä-Savossa on hyvin yrityshenkinen ilmapiiri. Tätä todistaa se, että maakunnassa on eniten yrityksiä väestömäärään suhteutettuna koko Suomessa. Maakunnan yritykset ovat toisaalta myös maamme mikro- ja pienyritysvaltaisinta. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy juuri tällaisiin yrityksiin.

Etelä-Savo on säästynyt viimeisen taantuman aikana rajuilta rakennemuutoksilta, vaikka kasvu oli pysähdyksissä ja työttömyys lisääntyi. Nyt satavuotisen Suomen juhlavuonna Suomen ja Etelä-Savon tilanne näyttää valoisalta.  Yritysten tilauskannat ovat parantuneet, investointeja on käynnistymässä ja työpaikkoja on avoinna merkittävästi enemmän kuin viime vuosina. Kasvun ja hyvän työllisyyden edellytykset ovat olemassa.

Yhtenä osana maakunta- ja soteuudistusta on ELY-keskusten ja TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalveluiden kokoaminen kasvupalveluiksi, joiden järjestämisvastuu on uudella maakunnalla. Mikäli lait hyväksytään, henkilö- ja yritysasiakkaan valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille. Tavoitteena on kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen sekä hyvä työllisyys.

 

Kirjoittajat:

Aluekehityspäällikkö Hanna Makkula Etelä-Savon maakuntaliitto 0400 618 489

Johtaja Sirkka Rytkönen Etelä-Savon TE-toimisto 0295 044 123